Twilfits miljöarbete - Plastbärkassar

EU-DIREKTIV OM MINSKAD FÖRBRUKNING AV PLASTBÄRKASSAR

I slutet av 2016 beslutade EU om en förordning som har till syfte att minska förbrukningen av plastbärkassar och därmed minska den nedskräpning som kassarna orsakar samt att främja ett mer effektivt resursutnyttjande.

Målen är att minska förbrukningen av plastbärkassar generellt och att man per person inte ska använda mer än 90 st tunna plastbärkassar per år senast den 31 december 2019 och 40 st per år den 31 december 2025. Nu används uppåt 200 kassar per person och år.

Som skrivet ovan så är syftet med förordningen är att minska förbrukningen av plastbärkassar och få ett mer effektivt resursutnyttjande, det är alltså inte meningen att plastbärkassar ska ersättas av en annan typ av bärkasse då detta inte kommer leda till ett effektivt resursutnyttjande. För att nå syftet med att minska förbrukningen av bärkassar behöver konsumenternas beteende förändras.

Plastbärkassar som omfattas

I EUs förordning om plastbärkassar definieras plast som en polymer i REACH-förordningen. REACH-förordningen handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Alla plaster består av en eller flera polymerer vilket innebär att de plastbärkassar som uppfyller definitionen av polymer i REACH omfattas därmed av förordningens bestämmelser.

Twilfits plastpåsar består idag av 50 % återvunnen plast.   

Undantag

Vissa bärkassar är undantagna från denna förordning och det är de som är tunnare än 15 mikrometer och behövs av hygienskäl, eller tillhandahålls som primära förpackningar för livsmedel som säljs i lösvikt.

Bärkassar avsedda för varaktigt bruk är också undantagna i förordningen om plastbärkassar. Med varaktigt bruk bedömer Naturvårdsverket att det är bärkassar som har ett syfte att återanvändas flertalet gånger. Bärkassarna ska vara avsedda att används av konsumenter under en längre tid.

Exempel på material som används i sådana typer av bärkassar kan vara:

     •        Low density polyeten (LDPE)

     •        Woven polypropen

     •        Non-woven polypropen

     •        Återvunnen polyester t.ex. från PET flaskor

Twilfits ansvar

Eftersom vi som butikskedja tillhandahåller plastbärkassar har vi ett ansvar att informera våra kunder om denna förordning och varför det är bra att minska användandet av plastbärkassar. Vi på Twilfit kommer inom kort att vidta ett antal åtgärder för att bidra till ett minskat användande av plastbärkassar för en mer hållbar utveckling.

Varför är plastbärkassar dåliga för miljön?

•    Det kan ta upp till 400 år för naturen att bryta ner en plastbärkasse.

•     Många fåglar och däggdjur skadas efter att ha fastnat i plast eller ätit plast i haven.

•     Att tillverka plastbärkassar är energikrävande och påverkar klimatet negativt.

•     Plastbärkassar är en stor källa till nedskräpning och bidrar till spridningen av mikroplaster i naturen och som påverkar miljön och människors hälsa.

Vad finns det för fördelar med en minskad förbrukning av plastbärkassar?

•    Att använda färre plastbärkassar sparar på miljön då vi inte behöver producera nya, vilket leder till att växthusgaserna skulle minska.

•    En minskad mängd plast i naturen minskar renhållningskostnader och begränsar spridningen av plast och mikroplaster i naturen.

Vad kan jag göra för att minska användandet av plastbärkassar?

•     Minimera – använd väska eller plastkasse du redan har istället för att ta en ny

•     Återanvänd – använd din plastkasse flera gånger

•     Återvinn – sortera din använda och slitna plastkasse som plastförpackning

 

Vill du läsa mer om EU-direktivet, besök gärna Naturvårdsverket