Medlemsvillkor

MEDLEMSKAP

Medlemskapet hos Twilfit är kostnadsfritt och gäller i alla våra butiker och på twilfit.se.

Medlem kan du bli i alla våra butiker och på twilfit.se. För att bli medlem måste du ha fyllt 16 år. Medlemskapet, som är personligt och inte kan överlåtas, är endast tillgängligt för privatpersoner.

Medlemskapet kan kopplas till en personlig inloggningsfunktion som du själv skapar på twilfit.se. Som inloggad får du även åtkomst till "Mina sidor". På Mina sidor kan du exempelvis se din köp- och betalningshistorik och administrera inställningarna för ditt medlemskap. Läs mer om Mina sidor under respektive avsnitt nedan.

När du handlar i en butik registreras ditt köp som ett medlemsköp genom att du visar upp giltig ID-handling eller medlemskort. Giltiga ID-handlingar är svenskt körkort, ID-kort och pass. När du handlar på twilfit.se registreras ditt köp som ett medlemsköp genom att du först loggar in på Mina sidor.

POÄNG OCH BONUS

Ett köp ger poäng i samband med att du identifierar dig som medlem.

1 krona ger 3 poäng och när du har uppnått 5000 poäng genereras automatiskt en bonus på 50 kronor som du kan nyttja för köp i butik. Logga in på Mina sidor för att se ditt aktuella poängsaldo.

Bonusen betalas normalt sett ut vid två tillfällen per år.

Poäng ges inte på köp av presentkort, det belopp du har betalat med bonus.

Poäng på köp i butik registreras dagen efter. Handlar du på twiflit.se registreras poängen dagen efter det att din beställning har skickats från vårt lager.

Till grund för din bonus ligger de poäng du har samlat in under de senaste 24 månaderna. Bonus kan användas som rabatt på köp, vid ett och samma tillfälle, på alla våra butiker. Bonus kan inte lösas in mot kontanter.

En genererad bonus är giltig så länge de bonusgrundande poängen är giltiga (24 månader).

FÖRMÅNER, ERBJUDANDEN OCH KOMMUNIKATION

Som medlem hos Twilfit får du personligt anpassad kommunikation med uppgift om din aktuella bonus och antal poäng, personliga erbjudanden och utvalda generella medlemserbjudanden. Du får även anpassade nyheter, produktrekommendationer, inspiration, inbjudningar till event och olika förmåner.

Vi kommunicerar vanligtvis via e-post, sms och på twilfit.se, men ibland kommunicerar vi även genom digital annonsering på externa webbsidor (t.ex. Facebook och Instagram). Om du inte vill ha kommunikation i form av nyhetsbrev eller sms, måste du avregistrera dig alternativt kontakta vår kundtjänst. OBS! Om du avregistrerar dig från både epost och mobilnummer kommer vi inte att kunna informera dig om aktuell bonus eller poängsaldo. Då hänvisar vi dig att kontakta kundservice för att ta del av den informationen.

Du kan när som helst logga in på Mina sidor och uppdatera dina kontaktuppgifter eller ändra inställningarna för vilken kommunikation du önskar. Observera att vi behöver dina digitala kontaktuppgifter för att kunna kommunicera ut bonus, och liknande. Observera dock att vi inte kan bistå med begränsningar eller ändringar när det gäller sociala nätverk. I de fallen behöver du på egen hand ändra inställningarna på respektive konto.

Baserat på de uppgifter vi samlar in om dig, t.ex. köp- och klickhistorik, ålder, kön, medlemsnivå, bostadsort och angivna preferenser gör vi en analys på segments- individ- eller aggregerad nivå. Insikterna från analysen kan ligga till grund för vår kommunikation med dig och vilka erbjudanden, förmåner och information om t.ex. bonus som presenteras för dig. De kan också ligga till grund för vilka produkter som köps in och hur vi utvecklar Mina sidor på twilfit.se. Genom sådan analys undviker vi också att skicka information till dig som du skulle kunna uppfatta som onödig eller ointressant. Våra analyser innebär att vi behandlar dina personuppgifter, vilket är nödvändigt för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse (legal grund) av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system. Vi kommer i första hand att samla in informationen direkt från dig men för att kontrollera att vi har rätt adressuppgift till dig kan vi också behöva kontrollera informationen mot offentliga register. Vi sparar uppgifterna till dess att medlemskapet avslutas alternativt under en period om 36 månader efter att vi samlat in uppgiften.

Twilfit AB, org. nr 556645–9763, Box 1153, SE-131 26 Nacka Strand, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du skulle vilja ha mer information om vilka personuppgifter Twilfit har registrerat om dig och hur vi använder uppgifterna eller om någon uppgift skulle vara felaktig och du vill att vi rättar den. Du kan till exempel ringa oss på kundservice, tel 08-522 159 00 eller skicka ett mail till kundservice@twilfit.se så hjälper vi dig besvara dina frågor.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och dina fullständiga rättigheter i vår integritetspolicy.

GILTIGHET OCH AVSLUT

Ditt medlemskap hos Twilfit gäller tills vidare. Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap genom att kontakta kundservice. Vid avslut av medlemskap raderas alla personuppgifter som har samlats in och behandlats för att uppfylla dessa medlemsvillkor. Eventuella innestående poäng och bonus förfaller vid avslut av medlemskap.

Notera att ifall du inte har gjort ett medlemsköp på 24 månader kommer ditt medlemskap automatiskt att avslutas och de personuppgifter som har samlats in och behandlats för att uppfylla dessa medlemsvillkor raderas.

Twilfit förbehåller sig rätten att säga upp ett medlemskap vid misstanke om missbruk av medlemskapet.


ÄNDRINGAR AV MEDLEMSVILLKOR

Twilfit kan komma att göra ändringar i medlemsvillkoren. Innan en villkorsändring träder i kraft informeras du alltid på twilfit.se eller via e-post. Om ändringarna är av väsentlig betydelse kommer du att informeras i god tid innan ändringar börjar gälla och vi kommer även att förklara innebörden av ändringarna.


KONTAKTUPPGIFTER

Vid frågor om medlemskap, kontakta oss gärna på kundservice@twilfit.se eller tel 08-522 159 00.


Senaste uppdatering av medlemsvillkoren 2018-04-20.

Med anledning av GDPR* har vi förtydligat våra medlemsvillkor och kompletterat dem med en integritetspolicy (gäller fr.o.m. 2018-05-25) som mer utförligt beskriver hur vi sparar och analyserar din personliga information.

Till integritetspolicyn

*Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.