"Jag vill visa verkliga kvinnor"

Alexandra Schuman är den nyexade fotografen som vill utmana de smala, tillrättalagda idealen som vi alltför ofta ser i reklam. Genom att visa och ge plats åt riktiga kvinnor, där bristningar och celluliter får finnas, hoppas Alexandra kunna inspirera, skapa nya normer och förebilder.  När hon frågade om Twilfit var intresserade av ett samarbete med kroppspositivism som tema, var svaret självklart ja! 

Med en delad vision om att visa olika typer av kroppar och kvinnor, samt Alexandras engagemang att ändra normerna i reklam genom sin profession tycker Twilfit att hon är en solklar kvinna att uppmärksamma inför internationella kvinnodagen.

Vad fick dig att välja yrket som fotograf? 

Att kunna kombinera kreativitet och kommunikation. Som fotograf har du möjligheten att påverka och belysa samtiden. För mig var det en naturlig utveckling efter journaliststudierna.  

 

På vilket sätt vill du förändra idealbilden?  

Idag matas vi ständigt av bilder på det ”perfekta” livet, genom bilder av kroppar, livsstil och egendom. Idealbilderna skapar press och förväntningar. Vilket gör att det ytliga får stort utrymme och vi glömmer bort det inre, det vi brinner för och som får oss att skratta, det som livet ska handla om! 

Genom att byta ut kvinnan i underklädesreklamerna, hoppas jag kunna nå ut till många kvinnor och inspirera samt skapa nya förebilder. Det finns inget rätt eller fel i den här branschen, det är obeständiga normer som påverkas av våra tankar och samtid. 

Hur gick tankarna när du planerade projektet?

Jag vill visa verkliga kvinnor. Ge plats åt en annan typ av kvinna, som sällan visas, speciellt inte i underklädesreklam. Min vilja är att reflektera samhället och jobba bort stereotypa ideal, här visas oretuscherade kvinnor, där bristningar eller celluliter får synas.    

Jag upplevde att Twilfit vill visa en bredare variation av kvinnor i sina kanaler. Därför hoppades jag att ni skulle vara öppna för ett samarbete med kroppspositivism som tema. 

 

Vad betyder samarbetet för dig? 

Samarbetet betyder jättemycket för mig, jag har fått möjligheten att verkställa min idé. Det har också varit fantastiskt roligt, där jag jobbat med ett riktigt grymt team som ställt upp och trott på projektet! 

Har du någon favoritprodukt från Twilfit?

Jag försöker tänka hållbart och tycker om kvalitén i produkterna hos Twilfit. En favorit är Kimono Patrice i svart, det är en klassiker som håller länge.   

 

Har du något projekt på gång som du vill dela med dig av? 

 Just nu arbetar jag med ett långtgående projekt som går i samma tema - att utmana fasta normer. Förhoppningsvis kommer projektet leda till en utställning. Stay tuned! 

Fotograf: Alexandra Schuman @alexandraschuman

Fotoassistent: Kolaco Evelin Kourouma @kolacophotography

Stylist: Christian Karl Scaglione @christiankscaglione

Hår & Make: Lisa Rönnqvist @lisasminkar

Modell: Tuva & Ester/ Sunrise Agency

Retusch: Mireille Becker @mise_retouch